+420 604 999 998

Prodej a vyhledání odposlechu    Jazyk: Měna:

Základní prohlídka

Účinnost základní prohlídky je vyšší než 70%Základní prohlídka je zaměřena na vyhledání radiových, potažmo aktivních odposlechových prostředků, které se v praxi objevují. Tyto odposlechové prostředky jsou pro uživatele v hojné míře dostupné na internetu za poměrně příznivé ceny. Získání této levné odposlechové techniky je možné i na našem webu. Instalace v terénu bývá poměrně rychlá a velice jednoduchá.  

Základní prohlídkou odhalíme více než 70% všech možných odposlechových prostředků.

Základní prohlídka při použití vyhledávací techniky použité pro zvolený typ prohlídky eliminuje tyto odposlechové prostředky:

-       AKTIVNÍ  GSM audio odposlechová zařízení
                        (CDMA,GSM900,GSM1800,UMTS)

-       AKTIVNÍ  GSM video odposlechová zařízení
                        (CDMA,GSM900,GSM1800,UMTS)

-       AKTIVNÍ  Wi-Fi odposlech (2,4GHz nebo 5GHz)

-       AKTIVNÍ  Bluetooth odposlech (2,4GHz)

-       AKTIVNÍ  Vysokofrekvenční radiová odposlechová zařízení

  • Radiový odposlech v rozsahu kmitočtů od 1MHz do 9,4MHz. Tento druh odposlechu patří mezi nejčastěji používané. V principu je jejich stavba velice jednoduchá, tak jako poslech, který lze demodulovat na běžném radiu, či vysílačce.

-       AKTIVNÍ  Nízkofrekvenční radiová zařízení
                        (1Hz až 1MHz)

-       AKTIVNÍ  Lokátory GPS (L1,L2,L3,L4,L5)

-       AKTIVNÍ  Bezdrátové kamery

-       AKTIVNÍ  Směrové audio mikrofony
                        (Nutný šumový generátor)

-       AKTIVNÍ  Laserové-optické mikrofony
                        (Nutný šumový generátor)
 

  Pozn.: Nalezení AKTIVNÍCH / NEAKTIVNÍCH zařízení, které není možné detekovat technickými prostředky je potřeba vyhledat fyzickou prohlídkou
 

Prohlídka zahrnuje použití této speciální techniky a metodiky:

-       Spectran Millitary Analyzer operující v rozsahu od 1MHz do
         9,4GHz
         / Spektrální analyzátor monitoruje celé spektrum a následně demoduluje jednotlivé potencíální signálové hrozby. Zjišťují se anomálie v monitorovaném spektru /
       

 -       Ruční detektor radiových vln operující v rozsahu od 1kHz
         do 3000MHz

-       Runí detektor RFD-5  0,5MHz - 25GHz
        / 
používá se při lokálním prověřování vysokofrekvenčních anomálií. Zařízení pracuje v rozmezí 1 MHz - 25 GHz a je schopno lokalizovat každý aktivní odposlechový prostředek. RFD-5 detekuje pouze aktivní odposlechové prostředky /

 -       Detektor pro kontinuální dozor pásem GSM800, 900, 1800, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Max
         / m
ultikanálový detektor RF1207i , který znázorňuje aktivní přenos na veřejných pásmech bezdrátové technologie GSM 800/900 a 1800, LTE, 3G, Wi-Max, WiFi, Bluetooth z důvodu, aby nedošlo k nedovolenému přenosu odposlechových prostředků v režimu BURST (zařízení                    odesílající informace v nepravidelném intervalu - aktivní/stand-by) v momentě, kdy se při měření pomocí spektrálního analyzátoru prověřují jiné signály. RF1207i detekuje pouze aktivní odposlechové prostředky /

-       MRA-3 detekce zejména analogovch odposlechů
        / doplněk ke spektrální analýze, MRA-3 výborně doplňuje měření v nižším radiovém poli (1 - 500MHz), kde je vysoký výskyt analogových (aktivních) odposlechových  prostředků. MRA-3 detekuje pouze aktivní odposlechové prostředky /

-       Endoskop
       / využívá se pro fyzickou prohlídku prohlídku těžko dosažitelných a těžkopřístupných míst /   

-       Jammer (používaný jako podpůrný prostředek)

-       Běžná fyzická prohlídka prostoru profesionálním technikem

 

Prohlídka nezahrnuje služby

-       Demontáž/montáž složitých a nákladných potencionálně rizikových zařízení

-       Pronájem obranně technických prostředků

-       Zabezpečení IT komunikace 

 

Průměrná doba prohlídky

-       1/2h na 10m2, za účasti dvou kvalifikovaných specialistů.

 

Závěrečná zpráva

Po aplikované prohlídce je klient v tzv. „ protokolu o provedení obranně technické prohlídky“ seznámen s:

-       Časem započetí, časem ukončení, celkovou dobou a místem prohlídky.

-       Výsledkem celkového stavu a zjištění v průběhu obranně technické prohlídky

-       Výsledkem spektrálního měření radiových vln a pojmenování konkrétních PEAKů

-       Výsledkem běžné

-       Doporučením na zakoupení vhodných prostředků technické ochrany, včetně PLACENÉ MOŽNOSTI na zaškolení

 

  

Ceník pro rok 2014

Ceník pronájmu OTP, PPO A OP

Srovnání variant otp

Pokud uvažujete o nabízených službách, čtěte naše pravidla pro kontaktování ZDE.

 

 
Uživatelská anketa

Používáte ve vozidle kameru pro záznam jízdy?

  • Nahrávání hovorů v mobilu