+420 604 999 998

Prodej a vyhledání odposlechu    Jazyk: Měna:

Prohlídka vozidel

Účinnost prohlídky vozidel proti odposlechu je vyšší než 95%Cílem „Prohlídky vozidel“ je poskytnutí obranně technické prohlídky automobilu s důkladnou kontrolou veškerých vnitřních dílů. Prohlídka je rozdělena do dvou prováděcích částí

-       Vnější část

  • Úkolem vnější části prohlídky je permanentní monitoring spektrálním analyzátorem měřícím radiové vlny po dobu prohlídky.
  • Fyzická kontrola spodních částí podvozku vozidla

-       Vnitřní část

  • Úkolem vnitřní části prohlídky je montáž a demontáž palubní desky a přístrojů
  • Kontrola elektrických rozvodů
  • Fyzická prohlídka motorové části vozidla

Účinnosti „Prohlídky vozidel“ je větší než 95%

Prohlídka vozidel eliminuje tyto odposlechové prostředky:

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ GSM audio odposlechová zařízení (CDMA,GSM900,GSM1800,UMTS)

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ GSM video odposlechová zařízení (CDMA,GSM900,GSM1800,UMTS)

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Wi-Fi odposlech (2,4GHz nebo 5GHz)

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Bluetooth odposlech (2,4GHz)

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Vysokofrekvenční radiová odposlechová zařízení

  • Radiový odposlech v rozsahu kmitočtů od 1MHz do 9,4MHz. Tento druh odposlechu patří mezi nejčastěji používané. V principu je jejich stavba velice jednoduchá, tak jako poslech, který lze demodulovat na běžném radiu, či vysílačce.

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Nízkofrekvenční radiová zařízení (1Hz až 1MHz)

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Lokátory GPS (L1,L2,L3,L4,L5)

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Bezdrátové kamery

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Digitální záznamníky

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Analogové záznamníky

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Kamery

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Mikrofony kondenzované

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Optické mikrofony

-       AKTIVNÍ Směrové audio mikrofony (Nutný šumový generátor)

-       AKTIVNÍ Laserové-optické mikrofony (Nutný šumový generátor)

 

Prohlídka zahrnuje použití této speciální techniky a metodiky:

-       Spectran Millitary Analyzer operující v rozsahu od 1MHz do 9,4GHz

-       Wega (detekce optických čoček)

-       Ruční detektor radiových vln operující v rozsahu od 1kH do 3000MHz

-       Endoskop

-       Jammer (používaný jako podpůrný prostředek)

-       Běžná fyzická prohlídka profesionálním technikem

-       Důkladná fyzická prohlídka profesionálním technikem včetně demontáže/montáže přístrojové desky

 

Průměrná doba prohlídky

-       2-3 hodiny, za účasti tří kvalifikovaných specialistů

-       až 4 hodiny, za účasti dvou kvalifikovaných specialistů
Doba je závislá na typu (velikosti) automobilu a náročnosti montážních/demontážních prací.

 

Závěrečná zpráva

Po aplikované prohlídce je klient v tzv. „ protokolu o provedení obranně technické prohlídky“ seznámen s:

-       Časem započetí, časem ukončení, celkovou dobou a místem prohlídky.

-       Výsledkem celkového stavu a zjištění v průběhu obranně technické prohlídky

-       Výsledkem spektrálního měření radiových vln a pojmenování konkrétních PEAKů

-       Výsledkem zjištění přístroje Wega založeném na odrazu světelného paprsku od optických čoček

-       Výsledkem běžné a důkladné fyzické prohlídky

-       Doporučením na zakoupení vhodných prostředků technické ochrany, včetně PLACENÉ MOŽNOSTI na zaškolení

-       Informacemi k prevenci o ochraně před odposlechovou technikou

 

Před započetím prohlídky potřebujeme tyto informace

-       Typ automobilu (kombi, sedan, atd.)

-       Značku a model automobilu

-       Rok výroby

-       Obsah motoru

-       Počet najetých km

-       Informace o nadstandardně instalovaných doplňcích (profi soundsystém, TV, aj)

 

Ceník pro rok 2014

CENÍK PRONÁJMU OTP, PPO A OP

Srovnání variant otp

Pokud uvažujete o nabízených službách, čtěte naše pravidla pro kontaktování ZDE.

 

 

Uživatelská anketa

Používáte ve vozidle kameru pro záznam jízdy?

  • Nahrávání hovorů v mobilu