+420 604 999 998

Prodej a vyhledání odposlechu    Jazyk: Měna:

Pravidelná prohlídka „VIP KLIENT“

Účinnost pravidelné prohlídky VIP klient proti odposlechu je vyšší než 95%Nejúčinnější variantou z našich možných typů prohlídek je služba s již napovídajícím názvem nadstandardních služeb - „VIP KLIENT“. Jedná se o službu, která komplexní analýzou řeší veškeré rizikové aspekty v prostorách klienta. Pro dosažení maximální možné účinnosti se prohlídka provádí 4x ročně v rozsahu 4x KOMPLETNÍ PROHLÍDKA. Služba rozdělena do celkem 3 základních bezpečnostních pilířů:

-       Kompletní prohlídka včetně masivního využití dostupných OTP

-       Doporučení na zajištění prostředků permanentní ochrany

-       Přednáška o preventivním opatření a zaškolení klienta.

Na základě těchto 3 bezpečnostních pilířů lze dosáhnout účinnosti na více než 95%. V rámci pravidelných kontrol klient získá jistotu bezpečného a homogenního prostředí, vylučující hrozbu úniku utajovaných a důvěrných informací.  „Pravidelnou prohlídkou „VIP KLIENT“ šetří klient 25% nákladů oproti samostatným
kompletním prohlídkám“

„Pravidelností se zvyšuje účinek a přenáší se odrazující psychologický efekt (represe)
na eventuálního narušitele“

„Pravidelností se docílí, že okamžitě poznáme změny v kontrolovaných prostorách“

 

Prohlídka VIP KLIENT při použití vyhledávací techniky použité pro zvolený typ prohlídky eliminuje tyto odposlechové prostředky:

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ GSM audio odposlechová zařízení
                                              (CDMA,GSM900,1800,UMTS,LTE)

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ GSM video odposlechová zařízení
                                              (CDMA,GSM900,1800,UMTS,LTE)

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Wi-Fi odposlech (2,4GHz nebo 5GHz)

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Bluetooth odposlech (2,4GHz)

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Vysokofrekvenční radiová
                                              odposlechová zařízení

  • Radiový odposlech v rozsahu kmitočtů od 1MHz do 9,4MHz. Tento druh odposlechu patří mezi nejčastěji používané. V principu je jejich stavba velice jednoduchá, tak jako poslech, který lze demodulovat na běžném radiu, či vysílačce.

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Nízkofrekvenční radiová zařízení
                                              (1Hz až 1MHz)

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Lokátory GPS (L1,L2,L3,L4,L5)

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Bezdrátové kamery

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Digitální záznamníky

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Analogové záznamníky

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Kamery

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Mikrofony kondenzované

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Optické mikrofony

-      AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Odposlech pevné linky / linkový odposlech

-       AKTIVNÍ                       Směrové audio mikrofony
                                              (Nutný šumový generátor)

-       AKTIVNÍ                       Laserové-optické mikrofony
                                              (Nutný šumový generátor)
 

 Pozn.: Nalezení AKTIVNÍCH / NEAKTIVNÍCH zařízení, které není možné detekovat technickými prostředky je potřeba vyhledat fyzickou prohlídkou

Prohlídka zahrnuje použití této speciální techniky a metodiky:

• Spectran Millitary Analyzer operující od 1MHz do 9,4GHz
/ Spektrální analyzátor monitoruje celé spektrum a následně demoduluje jednotlivé potencíální signálové hrozby. Zjišťují se anomálie v monitorovaném spektru /
       

• Lornet 36 (detektor nelinearit, neaktivních zařízení)
/ Pracuje na principu detekce polovodičových spojů přírodní nebo umělé povahy. Zařízení efektivně doplňuje operátora při práci v místech, kde nelze provést fyzickou kontrolu a zejména tam, kde nelze nahlédnout pod povrch objektů. Zařízení detekuje jak pasivní a hybridní, tak aktivní odposlechové prostředky /

• Wega-i (detekce optických čoček)
/ detekuje skryté kamery, respektive odraz světla od video čipu. Provádění detekce není závislé na stavu zapnutí hledaných odposlechových prostředků. Je prověřováno obvodové zdivo, strop a celé vybavení. Wega-i detekuje jak pasivní a hybridní, tak aktivní odposlechové prostředky /

• Termální kamera (detekce aktivních, ale nevysílajících zařízení)
/ umožňuje zobrazit tepelnou stopu z každého elektronického zařízení nacházejícího se v prostorách místností. Výsledky se osvědčují zejména při hledání skrytých kamer nebo jiných pasivních odposlechových prostředků. Termokamera detekuje jak pasivní a hybridní, tak aktivní odposlechové prostředky / 

• Ruční detektor radiových vln operující v rozsahu od 1kHz do 3000MHz

• Ruční detektor RFD-5  0,5MHz - 25GHz
používá se při lokálním prověřování vysokofrekvenčních anomálií. Zařízení pracuje v rozmezí 1 MHz - 25 GHz a je schopno lokalizovat každý aktivní odposlechový prostředek. RFD-5 detekuje pouze aktivní odposlechové prostředky /

• Detektor pro kontinuální dozor pásem GSM800, 900, 1800, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Max
/ m
ultikanálový detektor RF1207i , který znázorňuje aktivní přenos na veřejných pásmech bezdrátové technologie GSM 800/900 a 1800, LTE, 3G, Wi-Max, WiFi, Bluetooth z důvodu, aby nedošlo k nedovolenému přenosu odposlechových prostředků v režimu BURST (zařízení odesílající informace v nepravidelném intervalu - aktivní/stand-by) v momentě, kdy se při měření pomocí spektrálního analyzátoru prověřují jiné signály. RF1207i detekuje pouze aktivní odposlechové prostředky /

• MRA-3 detekce zejména analogových odposlechů
doplněk ke spektrální analýze, MRA-3 výborně doplňuje měření v nižším radiovém poli (1 - 500MHz), kde je vysoký výskyt analogových (aktivních) odposlechových prostředků. MRA-3 detekuje pouze aktivní odposlechové prostředky /

• Endoskop
/ využívá se pro fyzickou prohlídku prohlídku těžko dosažitelných a těžkopřístupných míst /   

 LTA-3 slouží k odhalení linkového odposlechu pracujícího v nízkofrekvenčním spektru (mikrofony, reproduktory, manipulované nebo nevhodné telefony atd.) a linkových nebo síťových prostředků pracujících na nízkých kmitočtech v pásmu 20kHz až 41MHz. LTA-3 umožňuje zjistit           přítomnost různých digitálních odposlechových systémů, ale i standardních přenosů jako například ADSL, ethernet po síti atd. a provést jejich selektivní kmitočtovou analýzu. 

• Jammer (používaný jako podpůrný prostředek)

• Běžná fyzická prohlídka prostoru profesionálním technikem

• Důkladná fyzická prohlídka prostoru profesionálním technikem včetně demontáže/montáže nenáročných zařízení (pevná linka, světla)

 

Prohlídka nezahrnuje služby

-       Demontáž/montáž složitých a nákladných potencionálně rizikových zařízení

-       Pronájem obranně technických prostředků

-       Zabezpečení IT komunikace 

 

Průměrná doba prohlídky

-       až 2h na 10m2, za účasti dvou kvalifikovaných specialistů

-       až 1h na 10m2, za účasti tří kvalifikovaných specialistů

 

Závěrečná zpráva 

Po aplikované prohlídce je klient v tzv. „ protokolu o provedení obranně technické prohlídky“ seznámen s:

-       Časem započetí, časem ukončení, celkovou dobou a místem prohlídky.

-       Výsledkem celkového stavu a zjištění v průběhu obranně technické prohlídky

-       Výsledkem spektrálního měření radiových vln a pojmenování konkrétních PEAKů

-       Výsledkem termálního měření včetně označení anomálií

-       Výsledkem použití detektoru nelineárních přechodů

-       Výsledkem zjištění přístroje Wega založeném na odrazu světelného paprsku od optických čoček

-       Výsledkem běžné a důkladné fyzické prohlídky

-       Umístění bezpečnostních plomb na kontrolovaná zařízení

-       Doporučením na zakoupení vhodných prostředků technické ochrany, včetně NÁROKU na zaškolení

-       Doporučením na stavební úpravy zvyšující, či zcela eliminující extrémně vyspělá technická zařízení pro odposlech

-       Informacemi k prevenci o ochraně před odposlechovou technikou

-       Datem následujících prohlídek

 

Ceník pro rok 2014

Ceník pronájmu OTP, PPO A OP

Srovnání variant otp

Pokud uvažujete o nabízených službách, čtěte naše pravidla pro kontaktování ZDE.

 

Uživatelská anketa

Používáte ve vozidle kameru pro záznam jízdy?

  • Nahrávání hovorů v mobilu