+420 604 999 998

Prodej a vyhledání odposlechu    Jazyk: Měna:

Kompletní prohlídka

Účinnost kompletní prohlídky proti odposlechu je vyšší než 85%Kompletní prohlídka poskytuje klientovi plný servis s přihlédnutím na finanční náklady. Cílem je dosažení maximální účinnosti v podmínkách dané pro jednorázové prohlídky. Klient, který se pro tento typ rozhodne, získá jistotu, že bylo dosaženo nejlepšího možného výsledku. Kompletní prohlídka zahrnuje kompletní spektrální analýzu, detekci polovodičových spojů, termální analýzu, analýzu parazitních zařízení a doplňuje ji o důkladnou fyzickou prohlídku. Hlavní specifikací Kompletní prohlídky je detekce zařízení, které nevysílají. Neaktivní zařízení mohou být například taková, která se spínají pouze na určitou dobu v určitý čas. Do Kompletní prohlídky patří také vyhledávání skrytých kamer založené na principu odrazu světla od optické čočky.

Účinnost prohlídky se pohybuje na hranici větší než 85%

Kompletní prohlídka při použití vyhledávací techniky použité pro zvolený typ prohlídky eliminuje tyto odposlechové prostředky:

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ GSM audio odposlechová zařízení
                                                (CDMA,GSM900,GSM1800,UMTS)

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ GSM video odposlechová zařízení
                                               (CDMA,GSM900,GSM1800,UMTS)

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Wi-Fi odposlech (2,4GHz nebo 5GHz)

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Bluetooth odposlech (2,4GHz)

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Vysokofrekvenční radiová
                                                odposlechová zařízení

  • Radiový odposlech v rozsahu kmitočtů od 1MHz do 9,4MHz. Tento druh odposlechu patří mezi nejčastěji používané. V principu je jejich stavba velice jednoduchá, tak jako poslech, který lze demodulovat na běžném radiu, či vysílačce.

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Nízkofrekvenční radiová zařízení
                                                (1Hz až 1MHz)

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Lokátory GPS (L1,L2,L3,L4,L5)

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Bezdrátové kamery

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Digitální záznamníky

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Analogové záznamníky

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Kamery

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Mikrofony kondenzované

-       AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Optické mikrofony

-      AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ Odposlech pevné linky / linkový odposlech

-       AKTIVNÍ                         Směrové audio mikrofony

                                                (Nutný šumový generátor)

-       AKTIVNÍ                         Laserové-optické mikrofony
                                                (Nutný šumový generátor)

 Pozn.: Nalezení AKTIVNÍCH / NEAKTIVNÍCH zařízení, které není možné detekovat technickými prostředky je potřeba vyhledat fyzickou prohlídkou
 

Prohlídka zahrnuje použití této speciální techniky a metodiky:

-       Spectran Millitary Analyzer operující v rozsahu
         od 1MHz do 9,4GHz
         / Spektrální analyzátor monitoruje celé spektrum a následně demoduluje jednotlivé potencíální signálové hrozby. Zjišťují se anomálie v monitorovaném spektru /
       

-       Lornet 36 (detektor nelinearit, neaktivních zařízení)
        / Pracuje na principu detekce polovodičových spojů přírodní nebo umělé povahy. Zařízení efektivně doplňuje operátora při práci v místech, kde nelze provést fyzickou kontrolu a zejména tam, kde nelze nahlédnout pod povrch objektů. Zařízení detekuje jak pasivní a hybridní, tak                aktivní odposlechové prostředky /

-       Wega-i (detekce optických čoček)
         / detekuje skryté kamery, respektive odraz světla od video čipu. Provádění detekce není závislé na stavu zapnutí hledaných odposlechových prostředků. Je prověřováno obvodové zdivo, strop a celé vybavení. Wega-i detekuje jak pasivní a hybridní, tak aktivní odposlechové
         prostředky /

-       Termální kamera (detekce aktivních, ale nevysílajících
         zařízení)
         / umožňuje zobrazit tepelnou stopu z každého elektronického zařízení nacházejícího se v prostorách místností. Výsledky se osvědčují zejména při hledání skrytých kamer nebo jiných pasivních odposlechových prostředků. Termokamera detekuje jak pasivní a hybridní, tak aktivní          odposlechové prostředky / 

 -       Ruční detektor radiových vln operující v rozsahu od 1kHz
         do 3000MHz

-       Ruční detektor RFD-5  0,5MHz - 25GHz
        / 
používá se při lokálním prověřování vysokofrekvenčních anomálií. Zařízení pracuje v rozmezí 1 MHz - 25 GHz a je schopno lokalizovat každý aktivní odposlechový prostředek. RFD-5 detekuje pouze aktivní odposlechové prostředky /

 -       Detektor pro kontinuální dozor pásem GSM800, 900, 1800, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Max
         / m
ultikanálový detektor RF1207i , který znázorňuje aktivní přenos na veřejných pásmech bezdrátové technologie GSM 800/900 a 1800, LTE, 3G, Wi-Max, WiFi, Bluetooth z důvodu, aby nedošlo k nedovolenému přenosu odposlechových prostředků v režimu BURST (zařízení                    odesílající informace v nepravidelném intervalu - aktivní/stand-by) v momentě, kdy se při měření pomocí spektrálního analyzátoru prověřují jiné signály. RF1207i detekuje pouze aktivní odposlechové prostředky /

-       MRA-3 detekce zejména analogových odposlechů
        / doplněk ke spektrální analýze, MRA-3 výborně doplňuje měření v nižším radiovém poli (1 - 500MHz), kde je vysoký výskyt analogových (aktivních) odposlechových prostředků. MRA-3 detekuje pouze aktivní odposlechové prostředky /

-       Endoskop
       / využívá se pro fyzickou prohlídku prohlídku těžko dosažitelných a těžkopřístupných míst /   

-       LTA-3 slouží k odhalení linkového odposlechu pracujícího v nízkofrekvenčním spektru (mikrofony, reproduktory, manipulované nebo nevhodné telefony atd.) a linkových nebo síťových prostředků pracujících na nízkých kmitočtech v pásmu 20kHz až 41MHz. LTA-3 umožňuje zjistit           přítomnost různých digitálních odposlechových systémů, ale i standardních přenosů jako například ADSL, ethernet po síti atd. a provést jejich selektivní kmitočtovou analýzu. 

-       Jammer (používaný jako podpůrný prostředek)

-       Běžná fyzická prohlídka prostoru profesionálním technikem

-       Důkladná fyzická prohlídka prostoru profesionálním technikem včetně demontáže/montáže nenáročných zařízení (pevná linka, světla)

 

Prohlídka nezahrnuje služby

-       Demontáž/montáž složitých a nákladných potencionálně rizikových zařízení

-       Pronájem obranně technických prostředků

-       Zabezpečení IT komunikace 

 

Průměrná doba prohlídky

-       1h na 10m2, za účasti dvou kvalifikovaných specialistů

-       40min na 10m2, za účasti tří kvalifikovaných specialistů

 

Závěrečná zpráva

Po aplikované prohlídce je klient v tzv. „ protokolu o provedení obranně technické prohlídky“ seznámen s:

-       Časem započetí, časem ukončení, celkovou dobou a místem prohlídky.

-       Výsledkem celkového stavu a zjištění v průběhu obranně technické prohlídky

-       Výsledkem spektrálního měření radiových vln a pojmenování konkrétních PEAKů

-       Výsledkem termálního měření včetně označení anomálií

-       Výsledkem použití detektoru nelineárních přechodů

-       Výsledkem zjištění přístroje Wega založeném na odrazu světelného paprsku od optických čoček

-       Výsledkem běžné a důkladné fyzické prohlídky

-       Doporučením na zakoupení vhodných prostředků technické ochrany, včetně PLACENÉ MOŽNOSTI na zaškolení

-       Informacemi k prevenci o ochraně před odposlechovou technikou

 

Ceník pro rok 2014

Ceník pronájmu OTP, PPO A OP

Srovnání variant otp

Pokud uvažujete o nabízených službách, čtěte naše pravidla pro kontaktování ZDE.

 

Uživatelská anketa

Používáte ve vozidle kameru pro záznam jízdy?

  • Nahrávání hovorů v mobilu