+420 604 999 998

Prodej a vyhledání odposlechu    Jazyk: Měna:

Expresní prohlídka

Účinnost expresní prohlídky proti odposlechu je vyšší než 55%Rychlá, účinná a indikativní prohlídka vytvořená zejména pro kontrolu místnosti před aktivní, ale nejpoužívanější formou odposlechu. Expresní prohlídkou získá klient také jasné informace o aktuálních metodách odposlechu. 

Účinnost prohlídky se pohybuje na hranici větší než 55%

Expresní prohlídka eliminuje tyto odposlechové prostředky:

-       AKTIVNÍ    GSM audio odposlechová zařízení
                          (CDMA,GSM900,1800,UMTS, LTE)

-       AKTIVNÍ    GSM video odposlechová zařízení
                          (CDMA,GSM900,1800,UMTS, LTE)

-       AKTIVNÍ    Wi-Fi odposlech (2,4GHz nebo 5GHz)

-       AKTIVNÍ    Bluetooth odposlech (2,4GHz)

-       AKTIVNÍ    Vysokofrekvenční radiová odposlechová zařízení

  • Radiový odposlech v rozsahu kmitočtů od 1MHz do 9,4MHz. Tento druh odposlechu patří mezi nejčastěji používané. V principu je jejich stavba velice jednoduchá, tak jako poslech, který lze demodulovat na běžném radiu, či vysílačce.

-       AKTIVNÍ    Nízkofrekvenční radiová zařízení
                          (1Hz až 1MHz)

-       AKTIVNÍ    Lokátory GPS (L1,L2,L3,L4,L5)

 

  Pozn.: Nalezení AKTIVNÍCH / NEAKTIVNÍCH zařízení, které není možné detekovat technickými prostředky je potřeba vyhledat fyzickou prohlídkou

 

Prohlídka zahrnuje použití této speciální techniky a metodiky:

-       Ruční detektor RFD-5  0,5MHz - 25GHz
        / 
používá se při lokálním prověřování vysokofrekvenčních anomálií. Zařízení pracuje v rozmezí 1 MHz - 25 GHz a je schopno lokalizovat každý aktivní odposlechový prostředek. RFD-5 detekuje pouze aktivní odposlechové prostředky /

-       MRA-3 detekce zejména analogových odposlechů
        / doplněk ke spektrální analýze, MRA-3 výborně doplňuje měření v nižším radiovém poli (1 - 500MHz), kde je vysoký výskyt analogových (aktivních) odposlechových prostředků. MRA-3 detekuje pouze aktivní odposlechové prostředky /

-       Běžná fyzická prohlídka prostoru profesionálním technikem


 

Průměrná doba prohlídky

-       1/6h na 10m2, za účasti dvou kvalifikovaných specialistů

 

Závěrečná zpráva

Po aplikované prohlídce je klient v tzv. „ protokolu o provedení obranně technické prohlídky“ seznámen s:

-       Časem započetí, časem ukončení, celkovou dobou a místem prohlídky.

-       Výsledkem celkového stavu a zjištění v průběhu obranně technické prohlídky

-       Výsledkem běžné fyzické prohlídky

-       Doporučením na zakoupení vhodných prostředků technické ochrany, včetně PLACENÉ MOŽNOSTI na zaškolení

-       Informacemi k prevenci o ochraně před odposlechovou technikou

 

Ceník pro rok 2014

Ceník pronájmu OTP, PPO A OP

Srovnání variant otp

Pokud uvažujete o nabízených službách, čtěte naše pravidla pro kontaktování ZDE.

 

Uživatelská anketa

Používáte ve vozidle kameru pro záznam jízdy?

  • Nahrávání hovorů v mobilu