+420 604 999 998

Prodej a vyhledání odposlechu    Jazyk: Měna:

Reklamace

Obecné podmínky reklamace

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách nebo o vrácení ve lhůtě 14-ti dní.

Kupující je povinen při reklamaci dodržet následující:

  • zaslat zprávu o reklamaci prostřednictvím emailu na info@odposlechy24.cz 
  • do předmětu uvede text "odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů" nebo "reklamace"
  • do obsahu zprávy uvede číslo zásilky nebo alespoň datum odeslání vrácené zásilky

Zákazník je povinen uvést následující údaje :

  • číslo objednávky nebo doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad )
  • uvést co nejpřesnější popis závad a jejich projevů, popř. jak závadám došlo.

Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno dle jeho požadavků, nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Lhůta 30ti dnů vyjádření o reklamaci je platná ode dne převzetí reklamovaného zboží do rukou prodejce.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu

Reklamované zboží je zákazník povinen zaslat na následujíící adresu:

Avalo s.r.o.
Poste Restante
120 04 Praha